Gold Peter

Gold Peter

Gold Peter ค่ายใหม่ที่แยกตัวมาจาก Magic House ( Producer คนเดียวกัน ) จะ focus กลุ่มตัวละครของหนวดขาวเป็นหลัก
Gold Peter - Blamenco  ( POP scale )
Gold Peter - Edward Newgate ( S.O.C )
Gold Peter - Charlotte Cracker and Biscuit
Kingdew ( POP scale ) by Gold Peter
Haruta ( POP scale ) by Gold peter
Bepo by Gold Peter ( POP scale )
Lucy and Ucy by Gold Peter ( POP scale )
Izo by Gold Peter ( POP scale )
Diamond Jozu ( POP scale ) by Gold Peter
Namur by Gold Peter ( POP scale )
แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 10 รายการ จากทั้งหมด 10 รายการ (จำนวน 1 หน้า)

Facebook Comments ()