Gold Peter

Gold Peter

Gold Peter ค่ายใหม่ที่แยกตัวมาจาก Magic House ( Producer คนเดียวกัน ) จะ focus กลุ่มตัวละครของหนวดขาวเป็นหลัก

- Whitebeard Pirates Series


- Yonko Series

IN-STOCK
Buggy by GPS
Closed
Apoo by GPS
Closed
Hawkins by GPS
Closed
Six Tobiroppo ( Set of 6 ) by GPS
IN-STOCK
Young Sengoku by GPS
Out of Stock
Monkey D. Dragon by GPS
Out of Stock
Ivankov by GPS
IN-STOCK
Jack by GPS
Closed
Queen by GPS
Closed
King by GPS
Out of Stock
Lindbergh by GPS
Out of Stock
Morley by GPS
Out of Stock
Belo Betty by GPS
Out of Stock
Blenheim by Gold peter
Out of Stock
Thatch by Gold Peter
Out of Stock
Gold Peter - Rakuyo
Out of Stock
Gold Peter - Curiel
IN-STOCK
Gold Peter - Kaido
IN-STOCK
Gold Peter - Marshall D. Teach ( Blackbeard )
IN-STOCK
Gold Peter - Shanks Red Hair
Pre-Order
Gold Peter - Charlotte Linlin ( Big Mom )
Out of Stock
Gold Peter - Fossa
Out of Stock
Gold Peter - Speed Jiru
Out of Stock
Gold Peter - Atmos
Out of Stock
Gold Peter - Blamenco  ( POP scale )
Out of Stock
Sexy Boa Hancock & Salome by Gold Peter
IN-STOCK
Gold Peter - Edward Newgate ( Whitebeard )
Out of Stock
Gold Peter - Charlotte Cracker and Biscuit
Out of Stock
Kingdew ( POP scale ) by Gold Peter
Out of Stock
Haruta ( POP scale ) by Gold peter
Out of Stock
Bepo by Gold Peter ( POP scale )
Out of Stock
Lucy and Ucy by Gold Peter ( POP scale )
Out of Stock
Izo by Gold Peter ( POP scale )
Out of Stock
Diamond Jozu ( POP scale ) by Gold Peter
Out of Stock
Namur by Gold Peter ( POP scale )
แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 35 รายการ จากทั้งหมด 35 รายการ (จำนวน 1 หน้า)

Facebook Comments ()