Gold Peter

Gold Peter

Gold Peter ค่ายใหม่ที่แยกตัวมาจาก Magic House ( Producer คนเดียวกัน ) จะ focus กลุ่มตัวละครของหนวดขาวเป็นหลัก

- Whitebeard Pirates Series


- Yonko Series

Out of Stock
Blenheim by Gold peter
Out of Stock
Gold Peter - Rakuyo
Out of Stock
Gold Peter - Curiel
Pre-Order
Gold Peter - Kaido
Pre-Order
Gold Peter - Marshall D. Teach ( Blackbeard )
IN-STOCK
Gold Peter - Shanks Red Hair
Pre-Order
Gold Peter - Charlotte Linlin ( Big Mom )
Out of Stock
Gold Peter - Fossa
Out of Stock
Gold Peter - Speed Jiru
Out of Stock
Gold Peter - Atmos
IN-STOCK
Gold Peter - Blamenco  ( POP scale )
Out of Stock
Sexy Boa Hancock & Salome by Gold Peter
IN-STOCK
Gold Peter - Edward Newgate ( S.O.C )
Out of Stock
Gold Peter - Charlotte Cracker and Biscuit
Out of Stock
Kingdew ( POP scale ) by Gold Peter
Out of Stock
Haruta ( POP scale ) by Gold peter
Out of Stock
Bepo by Gold Peter ( POP scale )
Out of Stock
Lucy and Ucy by Gold Peter ( POP scale )
Out of Stock
Izo by Gold Peter ( POP scale )
Out of Stock
Diamond Jozu ( POP scale ) by Gold Peter
Out of Stock
Namur by Gold Peter ( POP scale )
แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 21 รายการ จากทั้งหมด 21 รายการ (จำนวน 1 หน้า)

Facebook Comments ()