เงื่อนไขการจองและเคลมสินค้า

เงื่อนไขการจองสินค้า

1) เมื่อชำระค่ามัดจำแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอเงินมัดจำคืนได้

2) สินค้าพรีออเดอร์บางตัว อาจมีการเลื่อน หรือออกช้ากว่ากำหนด ลูกค้าจำเป็นต้องรอ ไม่สามารถยกเลิกและขอมัดจำเงินคืนได้

3) เมื่อทางร้านออกใบบิลจองให้แล้ว ลูกค้าควรชำระค่ามัดจำ ภายใน 15 วัน หรือตามอายุบิล

4) หากลูกค้าท่านใดจองแล้วเท ไม่ได้มัดจำติดต่อกันหลายครั้ง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป หรือแบนออกจากเพจ 

5) หลังจากสินค้าเข้าหรือได้รับข้อความแจ้งยอดชำระ  ลูกค้าต้องชำระภายใน 30 วัน หรือตามตกลง หากเลยกำหนด ทางร้านถือว่าสละสิทธิ์ ขออนุญาตยึดมัดจำ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า


เงื่อนไขการเคลมสินค้า

1) ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาภายใน 15 วัน นับจากสินค้าเข้าหรือจากข้อความแจ้งยอดงชำระ 

2) การเคลมสินค้าจากทางร้าน แบ่งออกได้ 3 กรณี ดังนี้

  • เปลี่ยนสินค้า หรืออะไหล่ให้ใหม่ทันที ภายใน 1 สัปดาห์ ( กรณีมีสินค้าสต๊อคงเหลือ )
  • แก้ไข/สั่งเปลี่ยนอะไหล่ใหม่จากทางค่าย ระยะเวลา 20-60 วัน ( อาจจะมากกว่านี้ ถ้าหากทางค่ายจำเป็นต้อง build พาร์ทอะไหล่งานใหม่ )
  • แก้ไข/ซ่อมใหม่ โดยช่างชำนาญของทางร้าน

3) สินค้าที่มีปัญหาบางอย่าง ลูกค้าอาจจะต้องแก้ไขด้วยตนเอง เช่น 

  • พาร์ท/ชิ้นงานหลุด  ( ใช้กาวร้อน หรือ กาวอีพ๊อกซี่ )
  • ข้อต่อหลวม หรือแน่นเกินไป ( ใช้กาวดินน้ำมัน , กระดาษทราย/ตะไบ )
  • พาร์ทบิดงอเสียรูปทรง/ ไม่เข้าล็อค ( ใช้ไดร์ร้อนเป่าแล้วดัด )

หมายเหตุ :

  • จากกรณ๊ข้อ 2) การเคลมสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางร้านและทางค่าย
  • จากกรณีข้อ 3) ถ้าหากลูกค้าท่านใด ไม่สะดวกหรือสามารถแก้ไขเองได้ สามารถส่งกลับมาให้ทางร้านแก้ไขให้ได้
  • กรณีสินค้าที่มีปัญหาต้องส่งคืน ลูกค้าจำเป็นต้องออกค่าส่งเอง  ( ตอนส่งกลับจะเป็นความรับผิดชอบทางร้าน )
  • กรณีที่ทางร้านไม่สามารถเคลมหรือแก้ไขให้ได้ ทางร้านยินดี คืนเงินเต็มจำนวน หรือตามตกลง