เงื่อนไขการจองและเคลมสินค้า

เงื่อนไขการจองสินค้า

1) เมื่อชำระค่ามัดจำแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอเงินมัดจำคืนได้

2) สินค้าพรีออเดอร์บางตัว อาจมีการเลื่อน หรือออกช้ากว่ากำหนด ลูกค้าจำเป็นต้องรอ ไม่สามารถยกเลิกและขอมัดจำเงินคืนได้

3) เมื่อทางร้านออกใบบิลจองให้แล้ว ลูกค้าควรชำระค่ามัดจำ ภายใน 7 วัน หรือตามอายุบิล

4) หากลูกค้าท่านใดจองแล้วเท ไม่ได้มัดจำติดต่อกันหลายครั้ง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป หรือแบนออกจากเพจ 

5) หลังจากสินค้าเข้าหรือได้รับข้อความแจ้งยอดชำระ  ลูกค้าต้องชำระภายใน 21 วัน หรือตามตกลง หากเลยกำหนด ทางร้านถือว่าสละสิทธิ์ ขออนุญาตยึดมัดจำ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า


เงื่อนไขการเคลมสินค้า

1) ลูกค้าต้องแจ้งปัญหาภายใน 21 วัน นับจากสินค้าเข้าหรือจากข้อความแจ้งยอดชำระ 

2) การเคลมสินค้าจากทางร้าน แบ่งออกได้ 3 กรณี ดังนี้

  • เปลี่ยนสินค้า หรืออะไหล่ให้ใหม่ทันที ภายใน 1 สัปดาห์ ( กรณีมีสินค้าสต๊อคคงเหลือ )
  • แก้ไข/สั่งเปลี่ยนอะไหล่ใหม่จากทางค่าย ระยะเวลา 20-60 วัน ( อาจจะมากกว่านี้ ถ้าหากทางค่ายจำเป็นต้อง build พาร์ทอะไหล่งานใหม่ )
  • แก้ไข/ซ่อมใหม่ โดยช่างชำนาญของทางร้าน

3) สินค้าที่มีปัญหาบางอย่าง ลูกค้าอาจจะต้องแก้ไขด้วยตนเอง เช่น 

  • พาร์ท/ชิ้นงานหลุด  ( ใช้กาวร้อน หรือ กาวอีพ๊อกซี่ )
  • ข้อต่อหลวม หรือแน่นเกินไป ( ใช้กาวดินน้ำมัน , กระดาษทราย/ตะไบ )
  • พาร์ทบิดงอเสียรูปทรง/ ไม่เข้าล็อค ( ใช้ไดร์ร้อนเป่าแล้วดัด )

หมายเหตุ :

  • จากกรณ๊ข้อ 2) การเคลมสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางร้านและทางค่าย
  • จากกรณีข้อ 3) ถ้าหากลูกค้าท่านใด ไม่สะดวกหรือสามารถแก้ไขเองได้ สามารถส่งกลับมาให้ทางร้านแก้ไขให้ได้
  • กรณีสินค้าที่มีปัญหาต้องส่งคืน ลูกค้าจำเป็นต้องออกค่าส่งเอง  ( ตอนส่งกลับจะเป็นความรับผิดชอบทางร้าน )
  • กรณีที่ทางร้านไม่สามารถเคลมหรือแก้ไขให้ได้ ทางร้านยินดี คืนเงินเต็มจำนวน หรือตามตกลง